Färger och känslor

Färger och känslor

Vi använder färger för att beskriva vår värld, för att få någons uppmärksamhet och för att förvandla vårt hus till ett hem.

Vi berörs alla av färg. Färger är en viktig del av vårt dagliga liv. Färger finns överallt eftersom världen runt om oss är ljus och färggrann: himlen, havet, växter, tyger, målfärger…

Färger vi gillar kan fungera som en förlängning av oss själva. Ett bra val av färg skapar harmoni, lugn och ett liv fyllt med energi och livskraft. På en mera motstridande not kan användningen av mångnyanserade eller motstridiga färger öka på stressnivån och aggressionen, eller orsaka indisposition och dåligt humör. Så fort vi hittar de ”rätta” färgerna kan vår kraftbalans och inre harmoni frodas.

Forskningar har visat att vissa färger kan försvaga en människa, medan andra förstärker och ger ett mera optimistiskt och positivt sinneslag.

Färger berör oss på många olika nivåer av vår existens: på en fysisk, emotionell och intellektuell. Därför anses färg i dagens läge vara en av de mest effektiva formerna av terapi.

Vårt företag försöker ständigt utöka utbudet av färger för nyansering och skapa färdigt utarbetade lösningar för inredning, så att vi kan erbjuda dig ett brett urval utan att slösa så mycket av din dyrbara tid.