Om Eskarocolor systemet

I dagens läge krävs det allt oftare mera individuella lösningar, inklusive ett urval av färger för inredning av bostad och arbetsplats. Lösningen till detta problem är att använda ett system som gör det möjligt att få ett nästintill obegränsat antal färger, som tillfredsställer alla kunders krav. Eskarocolors nyanseringssystem är ett verktyg som används för att implementera de nuvarande designtrenderna, vilket underlättar sökandet av de färger som tilltalar kunden mest.

Eskarocolors nyanseringssystem erbjuder:

  • Möjligheten att genast få tag på den valda färgen i butiken eller genom beställning. Databasen innehåller mer än 30 000 färger.
  • Presterar den högsta möjliga färglikheten vid nyansering.
  • Ett system med färdigt utarbetade färgkombinationer, t.ex. CLASSIC och WOOD färgkartor
  • Betydligt färre produkter i lager.
  • Integrerat anskaffande av «Eskarocolor» nyanserings Systemkomponenter.
  • Installering av utrustning och personalens skolning för att sedan kunna hantera vårt system.
  • Kvalificerad service även efter försäljning.
  • Concentrated tinting VOC-free pastes (Volatile Organic Compounds).

Eskarocolors system använder universella pastor. Pastorna innehåller inte bindemedel och de kan användas för nyansering av både vatten- och alkylbaserade produkter. Eskarocolors system tillåter dig att välja nyansering enligt de färger som du själv önskar, oberoende om det är frågan om vattenlösliga- eller alkydfärger, emaljer eller lacker producerade av Eskaro Group AB holdingbolagen Eskaro™, AURA™ och Condor™. Alla dessa material har blivit specifikt designade för att ge exakt de färger du själv valt. Förutom detta ger systemet även en enhetlig distribution av pigment vid nyansering samt en lång förvaringstid av nyanserat material. Ett brett urval av nyanserade produkter ger möjligheten att använda dessa produkter i alla områden av ytbehandlingen: för behandling av fasad, inom- och utomhus på trä eller metall, för ytbehandling av torra eller fuktiga utrymmen – praktiskt taget på alla platser som man kan använda färgad lack eller målfärgsmaterial, nyanserat med Eskarocolors system.

Vi använder koncentrerad pigment pasta för att ge färg åt lacker och målfärgsmaterial. Dessa produceras enligt Eskaro Group AB’s behov av ledande europeiska tillverkare av pigmenter och pigmentmaterial. Våra pastor innehåller inte VOC ämnen (volatile organic compounds) och följer VOC-direktivet 2004/42/CE.&ndsp;Pigmenten som används i produktionen är durabla och färggranna. För fasadfärger tillvekar vi specialpastor med oorganiska pigmenter som ökar dess motståndskraft mot blekning och omilda väderförhållanden.