Uppgift och mål

Uppgift

Livet är fullt av målfärger! Eller färger?

Fyll ditt liv med färger som finns i naturen! Och låt glädjen fylla ditt hem! Vi hjälper dig att skapa bekväm boende- och arbetsmiljö.

Vårt mål

Företagets syfte är att bevisa att flit och ansvarsfullhet, entusiasm och kreativitet, villighet för förändringar och mod för nya upptäckter kan vidga livets vyer och fylla det med glädjerika tankar. Det viktigaste är att göra ett medvetet tidsenligt val.

  1. Valet av kvalitetsprodukter och service kommer att förändra den vardagliga brådskan till trevliga stunder.
  2. Entusiasm och kreativitet inspirerar till lyckade förändringar, om inte valet är slumpmässigt.
  3. Arbetet möter dess förväntningar om du har valt ett jobb som du gillar samt har ett team med liksinnade människor.
  4. Business för med sig framgång och vinst om man har pålitliga partners som är redo att utveckla och vara innovativa.

 

En mycket bred expertis på målfärgsmarknaden, hög utvecklings- och produktionsstandard, flexibilitet och ansvar för resultat ger oss vår framgångsrika vara som säljs i flera olika länder.