Innovativ verksamhet

Eskaro Group AB investerar kontinuerligt i utvecklandet av nya produkter, uppdaterandet och utvidgandet av vetenskapliga laboratorier samt industritekniska faciliteter.

Eskaros forskningscenter kombinerar expertisen av professionella anställda och den modernaste laboratorieutrustningen. Våra kvalificerade specialister deltar i gemensam forskning med laboratorier från världsledande företag. De producerade produkterna förbättras ständigt samtidigt som de modernaste råprodukterna och materialen används i produktionen såväl som de effektivaste processerna och teknologierna. Expertis, ansvar och en flexibel inställning tillåter oss att producera produkter som har nått erkännande i många länder runtom i världen.

För tillfället tillhör över 200 produkter Eskaros produktsortiment under autentiska varumärken: Eskaro, Aura och Titan samt över 10 varumärken som produceras under privata märken.