Företagsprofil

  • 1. Företagets namn: Eskaro Group AB
  • 2. Huvudkontorets läge: Göteborg, Sverige
  • 3. Första produktionen: 1975 (Eskaro Finland)
  • 4. Sammanslagning av företagen till holdingbolaget: 2007
  • 5. Totala antalet arbetare: 800
  • 6. Antalet anslutna företag: 6
  • 7. Antalet egna lack- och målfärgsproducenter: 5
  • 8. Årliga målfärgsproduktionen totalt: mera än 35 000 liter

Nyheter