Certifikat

ISO 9001 – Internationella standarden för kvalitetsstyrning

Efter att ha insett hur viktigt det är med kvalitet och respekt för miljön bland våra kunder, har företaget framgångsrikt implementerat den internationella ledningsstandarden i organisationsprocesser. Produkternas och kundservicens kvalité garanteras genom kvalitetsstyrningssystem som uppfyller ISO 9001 standarden.

Certifieringen realiserades eftersom företaget uppfyller de allmänna kraven för implementerandet av kontrollåtgärder för utvecklandet av alla arbetsprocesser, inkluderande användning av naturliga resursser och säker hantering av emitterat avfall.

En av våra huvuduppgifter är att försäkra en kontinuerlig kontroll över den garanterade kvaliteten i alla skeden, som börjar vid produktionen och slutar med kundfeedback.

Vi producerar produkter som är säkra för både hälsan och miljön.

Eskaro AS är den första fabriken i Estland som producerat målfärg som belönats med EU Eco-märket Flower.

1995 fastställde EU kommissionen kriterier som måste uppfyllas för inomhuslack och för att få Eco-märket Flower.

Vad menas med Eco-märket? Eco-märket Flower är en symbol som informerar kunderna om att produkten är säker för både hälsan och naturen. Förrän Eco-märket kan sättas på produkten måste självständiga institutioner kontrollera om produkten korresponderar med de strikta konsument- och miljökraven.

Först, måste produkterna enligt kraven innehålla så lite lösningsmedel som möjligt. Produkter får heller inte innehålla ämnen som kunde vara farligt för miljö eller människors hälsa.

För Eco-märkta målfärger är hela livscykeln en process av varsam attityd gentemot naturen och människans livsmiljö, som börjar från extraherandet av råmaterial, produktion samt försäljning, och slutar med att konsumenten väljer att använda just denna specifika produkt.

EU Eco-märket Flower är en symbol för hög kvalitet och en varsam attityd gentemot miljön. Lita på Flower!

Övrig information om eco-märket.

European Union Eco-label
Global Ecolabelling Network

Några 3 av TM Eskaros produkter har fått certifikat som bevisar att de uppfyller kraven för M1 emissionsklassen.

Med emission anser man utsläpp av flyktiga skadliga ämnen från marken under utnyttjandet av ämnet. Emissionsintensitet för målfärger delas upp i tre olika klasser.

M1 klassen står för en typ av produktion som inte överhuvudtaget emitterar flyktiga skadliga ämnen i luften, eller i mycket obetydlig mängd.

Produkter som klassificeras som M2 klass, emitterar mycket små mängder av ämnen.

Material i M3 klassen har inte blivit testade, eller så överskrider de den tillåtna graden för byggmaterial.

Ämnen från M1 klassen testas i självständiga ackrediterade testlaboratorier. Alla material som klassificeras på basen av emission, testas för att fastställa mängden av all emitterade flyktiga organiska ämnen, formaldehyder, ammoniak och carcinogena ämnen. Dessutom gör en grupp av specialister luktprov för att undersöka ämnets lukt. Alla test förrättas fyra veckor efter målning. Ämnen som har M1 märket är det säkraste valet för människor med allergi och de som lider av andningssjukdomar.

Länk med en lisa av alla Eskaro Group AB:s material som har M1 klassen av emission.