Hållbar utveckling

Eskaro Group AB jobbar ständigt med att nå en hållbar utveckling.

Termen ”hållbar utveckling” kom i allmän kännedom 1987 när World Commission on Environment and Developments rapport ”Vår gemensamma framtid” publicerades.

I rapporten definieras ”hållbar utveckling” som ”tillfredsställande av den nuvarande generationen utan att äventyra framtida generationers möjlighet att möta sina egna behov”.

Principerna bakom programmet ”hållbar utveckling” är en oskiljbar del av företags värderingar.

 

Vi har förbundit oss att följa de tre huvudsakliga principerna inom ramen för modellen för ”hållbar utveckling”. De tre principerna är: ekonomi, samhälle och miljö. Människor är ansvariga för sina val, eftergivenhet och medverkan angående dessa principer.

Ekonomi

  • Stabil företagsutveckling
  • Konsekvent förbättring av arbetskvalité
  • Investering i ekologiskt orienterad teknisk undersökning och utveckling

Den huvudsakliga indikatorn är målfärgers marknadsandel, EBITDA:s förhållande till försäljning och det egna kapitalets förhållande till främmande kapital.

Samhälle

  • Formandet av en medveten attityd för att förbättra livskvalitén
  • Förbättring av arbetsförhållanden och de anställdas motivation
  • Ge olika regioner samma möjlighet att utvecklas

Den huvudsakliga indikatorn är konsumenters, sammarbetspartners och anställdas nivå av belåtenhet

Miljö

  • Popularisering av konceptet för skälig, adekvat och harmoniskt utnyttjande
  • Promotion av naturvänliga produkter och lösningar

Den huvudsakliga indikatorn är andelen ekologiska produkter av försäljningsvolymen.

Årligt anpassande av produktionsprocesser för råmaterial, kvalitet, produktionsavkastning samt anställdas insats i anammandet av företagets utvecklingsprinciper, har tillåtit genomförandet av ett antal program som är avsedda för skyddandet av natur och människor.