Cтійкий розвиток

Eskaro Group AB веде постійну роботу для досягнення Життєздатного Розвитку.

Сам термін "життєздатний розвиток"("sustainable development") отримав широке поширення з 1987 року, коли була опублікована доповідь Всесвітньої комісії ООН по довкіллю і розвитку "Наше спільне майбутнє", відомий як доповідь Г. Х. Брундтланд, що очолила її роботу. У доповіді, "Життєздатний Розвиток" визначений як "задоволення потреб нинішнього покоління, без збитку для можливості майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби".

Принципи програми "Життєздатного Розвитку" є невід'ємною частиною наших корпоративних цінностей.

Знак Устойчивого развития rus 

 

Ми декларуємо свої прагнення і зобов'язання у рамках трьох основних складових моделі " Життєздатного Розвитку": економіка, суспільство, довкілля. На наш погляд, Людина, як особистість, несе відповідальність за вибір, дотримання і сприяння цим принципам.

Економіка

  • стабільний розвиток бізнесу
  • постійне підвищення якості роботи
  • інвестиції в науково-технічний розвиток і виробництво, орієнтовані на екологію

Основні показники - частка ринку ЛКМ, EBIТA to Sales ratio, Забезпечення позаоборотних активів власним капіталом.

Суспільство

  • формування свідомого відношення до якості життя
  • поліпшення умов праці і мотивація співробітників
  • забезпечення рівних можливостей в розвитку різних регіонів

Основний показник - рівень задоволеності споживачів, партнерів і співробітників фірми.

Довкілля

  • пропаганда принципу розумної достатності і раціонального використання
  • просування екологічно безпечних продуктів і рішень
  • заклик до ототожнення з навколишнім світом

Основний показник - доля екологічно безпечних продуктів в об'ємі продаж.

Щорічна зміна процесів виробництва, якості використовуваної сировини і продукції, що випускається, зусилля співробітників в наслідуванні корпоративних принципів розвитку, дозволили реалізувати ряд програм, спрямованих на благо захисту природи і людини.

Новини