Профіль компанії

  • 1. Назва компанії: Eskaro Group AB
  • 2. Розташування головного офісу: Гетеборг, Швеція
  • 3. Випуск першої продукції: 1975 р. (Eskaro Finland)
  • 4. Об'єднання підприємств в холдингову компанію: 2007 р.
  • 5. Загальна кількість співробітників: 800
  • 6. Кількість дочірніх компаній: 6
  • 7. Кількість власний виробництв ЛКМ: 5
  • 8. Сумарний річний випуск ЛФМ: більше 30 000 000 літрів

Новини