Ilgspējīga attīstība

ESKARO Group AB nepārtraukti strādā, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību.

Termins „ilgtspējīga attīstība” («sustainable development») kļuva populārs 1987.gadā, kad tika publicēts ANO vides un attīstības ziņojums „Mūsu kopējā nākotne”, kas plašāk pazīstams kā ziņojums G. H Brundtlandes svarīgākais darbs. Ziņojumā „ilgtspējīga attīstība definēta kā „apmierināt pašreizējās paaudzes vajadzības, neapdraudot iespējas nākamajām paaudzēm apmierināt savas vajadzības”. „Ilgtspējīgas attīstības” programmas principi ir mūsu koproratīvo vērtību neatņemama sastāvdaļa.

Знак Устойчивого развития rus 

 

Savus centienus un pienākumus mēs pamatojam „Ilgtspējīgas attīstības” modeļa trim sastāvdaļām:
ekonomiku, sabiedrību un apkārtējo vidi.

Pēc mūsu domām, Cilvēks kā personība uzņemas atbildību par izdarītajām izvēēmsaistībā ar šiem principiem.

Ekonomika

  • Stabila biznesa attīstība
  • Pastāvīga darba kvalitātes palielināšana
  • Investēšana zinātniski-tehniskajā attīstībā un ražošanā, tiekšanās uz ekoloģiju

Pamata rādītāji – daļa LKM tirgus, EBITDA to Sales ratio, sava kapitāla nodrošināšana ar pamatlīdzekļiem.

Sabiedrība

  • Apzinātas attieksmes veidošana pret dzīves kvalitāti
  • Darbinieku centienu un motivācijas noteikumu uzlabošana
  • Nodrošināt vienādas attīstības iespējas dažādos reģionos

Pamata rādītājs – pircēju, partneru un uzņēmuma darbinieku apmierinātības līmenis.

Apkārtējā vide

  • Saprātīgas pietiekamības un racionālas izmantošanas principa veicināšana
  • Videi draudzīgu produktu un lēmumu sekmēšana
  • Aicinājums identificēties ar apkārtējo pasauli

Pamata rādītājs – daļa ekoloģiski drošu produktu apjoma pārdošanā.

Ikgadējas produktu ražošanas procesa pārmaiņas, izejvielu un un izlaistās produkcijas kvalitāte, darbinieku pūles sekot korporatīviem attīstības principiem ļāva īstenot vairākas programmas par labu cilvēka un dabas aizsargāšanai.

Jaunumi