Condor

Vācu kvalitātes tradīcijas.

Mēs radam patērētājos interesi nevis ar nosaukumu, bet ar reputāciju.
Kvalitāte un produkcijas apkalpošana, ātra reakcija, uzticība izvēlētajam virzienam un standartiem, stabilitāte, uzlabošana, lietas novešana līdz galam – mūsu attieksmes pret darbu lozungs.

Logo zīme simbolizē lidojošu putnu – ērgli. Lidojošs putns – labklājības un veiksmes, apņēmības un brīvības, iedomātā lidojuma simbols.

Stabila kvalitāte. Pelnīta reputācija.

Jaunumi