Sertifikaadid

ISO 9001 – rahvusvaheline kvaliteedijuhtimise süsteem

Mõistes, kui tähtsad on meie klientidele ja tulevastele põlvkondadele kvaliteet ja keskkonnahoidlikus, on ettevõtted edukalt rakendanud rahvusvahelise juhtimise standardi nõudeid oma protsessides, mille puhul toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud kvaliteedijuhtimissüsteemiga vastavalt ISO 9001 standardile.

Antud sertifikaadi saime tänu sellele, et ettevõte täidab nõuet jälgida kõikide tööprotsesside arengut, sealhulgas loodusvarade kasutamise ja tekkinud jäätmete ohutu käitlemise valdkonnas.

Toodete kvaliteedisüsteemi pidev jälgimine kõikides etappides, alates tootmisest kuni kliendi tagasisideni on üks meie peamisi eesmärke.

Eskaro AS on Eestis esimene ettevõte, kelle toodetud värv sai ökomärgise "Euroopa Liidu Lilleke" (EU Eco-label Flower) kasutusõiguse.

1995. aastal kehtestas Euroopa Komisjon nõuded sisetöödeks mõeldud lakkidele ja värvidele Euroopa Liidu ökomärgise saamiseks.

Mida tähendab ökomärgis? "Euroopa Liidu Lilleke" on sümbol, mis teavitab ostjat sellest, et värv on võrreldes teistega tervisele ja keskkonnale ohutum. Enne ökomärgise kasutusõiguse andmist kontrollivad sõltumatud institutsioonid toote vastavust rangetele tõhususnõuetele ja mõju keskkonnale.

Eelkõige peab värv sisaldama minimaalselt lahusteid ja värvi tootmisel ei tohi olla kasutatud aineid, mis võivad ohustada inimeste tervist ja keskkonda.

Kogu ökomärgisega värvi elutsükkel on hooliva suhtumise protsess – hoolivus nii keskkonna kui ka oma elupaiga suhtes ‒, alates tooraine tootmisest, värvi tootmis- ja müügiprotsessist ning  õpetades sellega, et klient langetab otsuse just konkreetse värvi kasuks, ning jääkide käitlemisega.

„Euroopa Liidu Lilleke” on kõrge kvaliteedi ja keskkonnahoidlikkuse sümbol. Usalda Lille!

viide loetelule Eskaro Group AB toodetest, millele on antud ökomärgise „Euroopa Liidu Lilleke” kasutusõigus

Lisainformatsioon ökomärgiste kohta:

Osale Eskaro kaubamärgiga toodetest on väljastatud sertifikaadid, mis kinnitavad, et värvid vastavad M1-emissiooniklassi nõuetele.

Emissiooniks loetakse kahjulike lenduvate ainete eraldumist toote pinnalt kasutamise ajal. Vastavalt heitmete eraldumise intensiivsusele jaotatakse tooted kolme klassi.

M1-klass on kõrgeim. M1-klassi tooted ei eralda õhku lenduvaid aineid või eraldavad neid väga väikeses koguses.
M2-klassi materjalidest eraldub hoone siseõhku vähe aineid.
M3-klassi materjale kas ei ole testitud või nende emission on ületanud ehitusmaterjalidele seatud ranged heitkoguste piirnormid.

M1-klassi materjale testivad sõltumatud akrediteeritud katselaborid. Kõikides materjalides, millele taotletakse emissiooniklassi, määratakse kõikide lenduvate orgaaniliste ainete, formaldehüüdi, ammoniaagi ja kantserogeensete ainete heitkogus. Lisaks sellele annab ekspertrühm hinnangu materjali lõhnale. Kõik katsed viiakse läbi neli nädalat pärast pinna värvimist. M1-klassiga tooted on parim valik allergikutele või neile, kes põevad kroonilisi hingamisteede haigusi.

Uudised