Säästev areng

Eskaro Group AB järgib säästva arengu põhimõtteid.

Säästva arengu peamine idee – majanduskasv ja inimeste heaolu suurenemine ei tohi toimuda järeltulevate põlvede ja keskkonna arvelt – sõnastati esimest korda 1987. aastal Gro Harlem Brundtlandi juhitud komisjoni tegevusraportis „Meie ühine tulevik“.

 

Säästva arengu põhimõtted on lahutamatu osa Eskaro Group AB väärtustest.
Oleme deklareerinud oma eesmärgid ja kohustused, lähtudes säästva arengu kolmest peamisest põhiteemast: majandus, ühiskond ja keskkond. Inimene kui isiksus on vastutav oma valikute ja nende järgimise eest.

Majanduses soovime

  • arendada stabiilset ettevõtlust
  • tõsta pidevalt töökvaliteeti
  • teha investeeringuid keskkonnateadlikku teadus- ja tootmisarendusse

Ühiskondlikes küsimustes on meie eesmärk

  • teadlikult suhtuda elukvaliteeti
  • parandada töötingimusi ja motiveerida töötajaid
  • tagada erinevatele piirkondadele võrdsed arenemisvõimalused

Keskkonnavaldkonnas tahame

  • propageerida ratsionaalset tarbimist ja tasakaalus käitlemist
  • arendada keskkonnasõbralikke tooteid ja lahendusi
  • samastuda ümbritseva keskkonnaga

Tänu sellele, et meie töötajad on igal aastal tootmisprotsesse optimeerinud, taganud tooraine ja toodete kvaliteedi ning pingutanud korporatiivse arengukava põhimõtete järgimiseks, oleme saanud täide viia rea programme, mis on suunatud looduse kaitsele.

Uudised