Kestävä kehitys

Eskaro Group AB on sitoutunut vahvasti kestävän kehityksen periaatteisiin tuotekehityksessä.

Sana “kestävä kehitys” tuli tunnetuksi vuonna 1987, kun maailman ympäristönkehityksen komissio julkaisi raportin “Meidän yhteinen tulevaisuutemme”.

Raportissa kestävä kehitys määritellään seuraavasti: “Nykyisen sukupolven tarpeet tulisi tyydyttää ilman sellaisia myönnytyksiä, että tulevaisuuden sukupolvien on mahdotonta tyydyttää omia tarpeitaan”.

Kestävän kehityksen periaateohjelma on keskeinen arvopohja yrityksessämme.

 

Olemme sitoutuneet kolmeen avainasiaan kestävän kehityksen mallissa. Nämä osat ovat talous, yhteiskunta ja ympäristö. Ihminen on aina vastuussa omista periaatteistaan suhteessa kuluttamiseen.

Talous

  • Yrityksen kehitys on vakaa.
  • Työn laadun tehokkuuden parantaminen on johdonmukaista.
  • Investointeja suunnattava ekologis-tekniseen tutkimukseen ja kehitykseen.

Pääasialliset indikaattorit ovat maalien markkinaosuus, käyttökatteen suhde liikevaihtoon sekä oman pääoman suhde vieraaseen pääomaan.

Yhteiskunta

  • Tietoisen asenteen muodostaminen elämän laadun puolesta.
  • Työntekijöiden työolojen ja motivaation parantaminen.
  • Yritys haluaa antaa kaikille markkinoille saman mahdollisuuden kehittyä.

Haluamme olla vastuullinen yhteistyökumppani asiakkaille, toimittajille ja työntekijöillemme.

Ympäristö

  • Kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottaminen kaikessa toiminnassa.
  • Ympäristölle vaarattomien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen.

Pääasiallinen mittari on ekologisesti turvallisten tuotteiden osuus myyntivolyymista.

Jatkuva tuotantoprosessien kehittäminen sekä raaka-aineiden laadun ja tuotannon valvominen ovat yhdessä yrityksen kehitysperiaatteisiin sitoutumisen kanssa antaneet mahdollisuuden toteuttaa useita ohjelmia, jotka tavoittelevat luonnon ja ihmisien yhteensovittamista. (raportti pdf:nä ladattavissa tässä).