26.01.2015

ISO 14001

У листопаді 2014 року за результатами сертифікаційного аудиту ІТОВ «Кондор» підтвердило відповідність чинної системи керування довкіллям  вимогам стандарту СТБ ІСО 14001-2005 «Системи керування довкіллям. Вимоги і керівництво із застосування». Отримано відповідний екологічний сертифікат. Продукція промаркована екологічним знаком відповідності, який є способом демонстрації того, що діяльність підприємства не завдає шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини.

1
Екологічна сертифікація означає те, що ІТОВ «Кондор» намагається зменшити можливий вплив виробництва на екологію шляхом максимально ефективного використання матеріалів, вторинного використання сировини, сортування відходів, що утворилися в результаті діяльності підприємства, та належної утилізації цих відходів.
Отримання сертифікату відповідності вимогам стандарту СТБ ІСО 14001-2005 припускає, що Компанія затвердила екологічну політику і дотримується її в своїй роботі, здійснює постійне поліпшення системи екологічного менеджменту і вживає всіх заходів для запобігання негативному впливу на навколишнє середовище.
2 
Компанія та її співробітники зобов’язуються забезпечити чистоту довкілля та ефективно використовувати природні ресурси. 

Новини