27.11.2014

Щадний екодизайн

Торгово-промислова палата закликає середні і малі підприємства будівельного сектора приєднатися до створеного Єврокомісією проекту з розробки екологічної продукції EDECON, покликаного підвищити екологічну інформованість компаній та поліпшити ефективність їх товарів і послуг. «Мета проекту EDECON полягає у підвищенні інформованості малих і середніх компаній, у т. ч. архітекторів, виробників матеріалів і інтегрованих меблів, а також будівельників щодо питань екології», - сказала керівник проекту Торгово-промислової палати Кадрі Рист. В ході програми її учасників ознайомлять з тим, що таке екодизайн, яка його роль в будівельному секторі, будуть надані практичні поради, а також огляд можливостей, що дозволяють компаніям оцінити вплив продукції або послуги на екологію на протязі всього життєвого циклу. Потім будуть ідентифіковані стратегії екодизайну, що дозволяють керувати  екологічним впливом.

За словами Рист, застосування принципів екодизайну в результаті може призвести до зменшення витрат. «Зменшення ваги товару за умови збереження його функціональності допоможе скоротити витрати на сировину і транспорт», - навела вона приклад. Також очікується, що компанії будуть все більше уваги приділяти екологічному менеджменту. «Більшість великих європейських будівельних компаній, роздрібних продавців, комунікаційних фірм, відомств та урядових установ вимагають від постачальників і субпідрядників підтвердження того, що в їх компанії запроваджено екологічний менеджмент», - пояснила Рист, додавши, що часто фірми змушені змінювати свою бізнес-модель, щоб відповідати підвищеним вимогам клієнтів. «Екологічність і рішення використовувати нові моделі з метою приведення своїх товарів і послуг у відповідності зі специфічними вимогами клієнтів дозволили деяким компаніям збільшити прибуток шляхом зміни бізнес-моделі», - зазначила Рист. Крім цього, багато принципів екодизайну випливають із законодавства - постанов і директив Європейського союзу, які повинні виконуватися всіма компаніями.

Рік для внесення змін

Тармо Тяхт, консультант компанії Christiansen Consulting OÜ, що пропонує в рамках програми безкоштовні консультації з питань екодизайну, рекомендує приєднуватися до програми тим, хто бажає підвищити свою екологічну свідомість і свою популярність серед клієнтів, набувши репутації  екологічної компанії. Брати участь варто також тим, хто бажає зробити свою продукцію чи послугу більш екологічною і з допомогою цього збільшити ефективність продукції або послуги протягом всього життєвого циклу.За словами Тяхта, в ході консультації оцінюється та фіксується екологічний вплив життєвого циклу продукту або послуги і аналізується, на якому етапі життєвого циклу продукції можна вжити різних заходів для зменшення екологічного впливу. «Після першого візиту компанія може замовити безкоштовний глибокий аудит. В ході цього аудиту складаються план дій та бюджет витрат на попередньо спільно обраний етап життєвого циклу, на якому бажано змінити дизайн продукту або послуги. У фірми є один рік з моменту зустрічі, щоб запровадити заходи, передбачені планом», - пояснив Тяхт. Говорячи про найбільш необхідні заходи, Тяхт виділив дві сфери: дизайн виробництва та дизайн транспортування і розповсюдження. Вони, за його словами, потребують найбільших безпосередніх змін.

Підприємствам є чому вчитися

За оцінкою Тяхта, як правило, компанії будівельного сектора знають про екологічний вплив своїх товарів та послуг. «Все ж такими значеннями володіють здебільшого фахівці і компанії, що впровадили систему екологічного менеджменту ISO 14001», - визнав він. За словами Тяхта, від середніх і малих компаній Західної Європи естонські фірми відрізняються трьома факторами: менше інноваційні послуги, продукти та процеси, менша готовність співпрацювати і менш активний маркетинг, щоб представити свою продукцію та послугу як можна більш широкому колу клієнтів. Це поширюється також на екологічну діяльність.

Досвід Еskaro: зменшення ваги упаковки скоротило витрати на транспорт

За словами Анни Турро, представника директора компанії Едуарда Штивельмана, рішення про участь в програмі було прийнято без довгих коливань.

 «Оскільки одна з головних цілей програми полягає в підвищенні екологічної інформованості, просуванні та впровадженні екодизайну, то нашій компанії було досить легко прийняти рішення про приєднання до програми, - сказала Турро. - Ми постійно стежимо, щоб наше виробництво було максимально екологічним. Один наш продукт має європейський екологічний знак, екоквітку, яка показує споживачам, що продукт екологічніше і надійніше інших товарів тієї ж групи, оскільки його оцінювала незалежна сторона». За словами Турро, компанія разом з консультантами створила карту життєвого циклу одного виробу, яка дала всім працівникам огляд екологічного впливу продукту, починаючи з вибору сировини, виробництва, упаковки, фарбування і завершуючи відходами. Тепер компанія планує створити подібні карти для інших груп продукції і застосувати принципи екодизайну і до інших виробів. Крім цього, в ході програми був проведений глибокий аудит, в результаті якого було вирішено внести зміни в транспортування та розповсюдження продукції.

«Метою було зменшити вагу упаковки і, якщо це можливо, використовувати альтернативні матеріали, які менше забруднювали б навколишнє середовище. Ми зробили розрахунки використання пластмасової тари замість металевої. Це дозволило заощадити приблизно 3 тонни матеріалу на рік», - розповіла Турро про конкретні дії. За словами Турро, зменшення ваги упаковки скоротило витрати на транспортування та навантаження на вантажівки. Менші транспортні витрати, у свою чергу, скоротили енергоспоживання і забруднення повітря. Крім цього зменшилися витрати на упаковку.

Турро рекомендує програму іншим компаніям. За її словами, важливо знати, як продукти впливають на екологію на тому чи іншому етапі життєвого циклу і як можна зробити цей вплив менше. Етапи життєвого циклу продукції

1. Видобуток/виробництво сировини.Наприклад, видобуток копалин, використовуваних в цементі, перегонка нафти для виробництва пластмаси або заготівля деревини для дерев'яних елементів. З точки зору укладача компонентів будівельної продукції даний етап може включатися до процесу виробництва цих компонентів.

2. Транспорт. Транспортування матеріалів від джерела до дверей заводу. Може охоплювати упаковку матеріалів, а також вид транспорту - морський, наземний, залізничний і повітряний.

3. Виробництво. Охоплює процеси, пов'язані з виробництвом продукту з моменту надходження матеріалів до вивезення продукції з вашої території. Тип і кількість запакованої продукції.

4. Упаковка. Тип і кількість використовуваної упаковки.

5. Поширення. Способи і відстані доставки продукту або послуги від ваших воріт до клієнта (залежить від бізнес-моделі, може бути будівельний майданчик, продавець будівельних товарів або кінцевий споживач).

6. Використання.Процес використання, наприклад споживання води та електроенергії, «активною» продукцією або послугою, наприклад кількість електрообладнання або обсяг емісії при використанні «пасивних» товарів (напр., фарби і клеї). Даний етап може охоплювати процеси установки і обслуговування, а також такі роботи, як фарбування зовнішньої поверхні дерев'яних виробів або обслуговування механічної продукції.

7. Завершення життєвого циклу. Процес, в ході якого займаються послугою або товаром, життєвий цикл яких підійшов до кінця - наприклад, труби, дроти, балки, вікна, стінові покриття.

Екодизайн, або екологічний дизайн, означає інтеграцію екологічних факторів в дизайн і розробку продукції або послуги  поліпшення ефективності роботи продукту або послуги на протязі всього життєвого циклу.

В будівельному секторі це означає значний вплив на суспільство і якість життя - більше половини матеріалу, що видобувається з надр землі (в ЄС більше 3 млрд тонн), використовується в будівництві, а будівлі споживають приблизно 42% від усієї кількості споживаної енергії і виробляють близько 35% парникових газів в ЄС.

Плюси екодизайну

Зниження витрат. Зменшення ваги продукту при збереженні його функціональності допомагає скоротити витрати на сировину і транспорт. Наприклад, на посилені сталеві балки йде на 25-50% менше сталі, ніж на традиційні балки. Розробка продукту таким чином, щоб в кінці життєвого циклу його було легко демонтувати, теж може зменшити витрати.

Виконання очікувань клієнтів. Більшість великих європейських будівельних компаній, роздрібних продавців, комунікаційних фірм, відомств та урядових установ вимагають від своїх постачальників і субпідрядників підтвердження того, що вони займаються екологічним менеджментом.

Готовність виконувати закони. Багато принципів екодизайну випливають з постанов і директив Європейського союзу, які повинні виконуватися всіма компаніями. Здатність планувати і готовність до можливих змін законів сприяють кращому отримання прибутку в нових ринкових умовах.

Нові бізнес-моделі. Екологічність сприяє збільшенню прибутку шляхом зміни бізнес-моделі та приведенню своєї продукції та своїх послуг у відповідність зі специфічними вимогами клієнтів.

Новини