22.05.2014

Eskaro Oy deltog i TaitajaPLUS- tävlingen redan för andra gången– Att besöka Taitaja- evenemanget är en stor upplevelse. Tävlingen har ett brett utbud av framtida experter och skapare, säger VD:n Tom Trampuz. På bilden Santeri Mahonen och Hannu Niemelä, som tävlade i  grenen fastighetsskötsel i Taitaja2014. 

Eskaro Oy är ett företag i Vichtis, som tillverkar, marknadsför och säljer färger, lacker och färdigspackel. Företaget har deltagit i TaitajaPLUS-tävlingarna i grenen fastighetsskötsel redan två gånger: 2013 i Joensuu, och i år i Lahti.

Eskaro Oy har donerat finalernas prispengar och till Taitaja2014-tävlingarna även företagets produkter till uppgifter, som gäller semifinalerna och finalerna. Sortimentet omfattar produkter för konsumenter och yrkesmänniskor, till exempel vatten-och lösningsmedelsburna inomhus- och utomhusfärger, transparenta och täckande träskyddsmedel, träoljor, primers, grundfärger, samt färdigspackel för nästan alla typer av ytor.

Eskaro Oy har varit verksam i Finland i nästan 30 år; den nya ägaren bytte namnet TRK-Maalit Oy till Eskaro Oy 2007. Företaget är en del av den internationella Eskaro Group AB, som bedriver verksamhet i fem andra länder förutom Finland: Vitryssland, Lettland, Ryssland, Ukraina och Estland. Eskaro har även färgproduktion i Estland, Ryssland, Vitryssland och Ukraina, förutom Finland.

 
Företagets VD Tomi Trampuz

VD:n Tomi Trampuz berättar varför företaget är med i tävlingsverksamheten

Varför är det viktigt att vara med i yrkesskicklighetstävlingar för dem som behöver ett särskilt stöd? 

Det enkla svaret är utbildning och sysselsättning. Genom utbildningen skapas kunskap, genom vilka sysselsättningsmöjligheter i sin tur förbättras. TaitajaPLUS-tävlingen ger dessa ungdomar möjlighet att visa sina kunskaper. De är tävlande tillsammans med andra kunniga ungdomar. Företaget behöver i framtiden kunniga och motiverade yrkesverksamma från olika områden.

Hurudan nytta upplever du att företaget har av Taitaja- samarbetet?

Givetvis vill Eskaro Oy genom Taitaja-samarbetet öka sin egen och sina produkters synlighet och produktmedvetenhet, till exempel, i riktning mot läroanstalter. Även det budskapet som vi ger, när vi deltar i TaitajaPLUS-tävlingarna, är viktigt: mänsklig jämställdhet och uppskattning av mångfalden. På arbetsplatserna finns en massa olika människor, och arbetsplatserna behöver många olika slags av kunnighet och experter.

Hur kunde man kanske få ut ännu mer av samarbetet?

Samarbetet kunde utökas även mellan TaitajaPLUS-aktörerna och tävlingarna. Till exempel, ett besök av en studerandegrupp i Eskaro Oy:s fabrik i Vichtis, för att bekanta sig med produktionen och användningen kunde vara ett bra sätt för det.

På vilket sätt kommer Eskaro Oy att vara med i Taitaja- tävlingarna i fortsättningen?

Vi hoppas att samarbetet fortsätter, förmodligen i sin nuvarande form. Å andra sidan ser vi fram emot vilken typ av nya idéer och förslag tävlingsaktörerna för TaitajaPLUS fastighetsskötsel grenen erbjuder oss.

Vilken typ av samarbete med andra parter har Eskaro Oy nu eller har haft tidigare?
Vi är mycket glada över att delta i en mängd olika projekt och vi upplever det som viktigt. Projekter ökar naturligtvis också företagets synlighet och kännedom om företaget. Vi stödjer årligen flera olika lokala och nationella projekt. Samarbetspartners och olika projekt har under de senaste åren varit, bland annat, en lokal amatörteater, en byaförening, en trafikkampanj för barn, djurskydd, och många andra aktiviteter. Med varje partner bygger vi alltid en ömsesidig, fördelaktig samarbetsmodell, som är gynnsam för båda parterna.

www.eskaro.fi

Nyheter