27.11.2020

Eskaro blir en del av den danska Flügger-koncernen

I november 2020 ingick Flügger group A/S ett avtal om att investera i Eskaro Group AB (Ukraina, Ryssland, Belarus, Estland, Lettland och Finland).
Eskaro fortsätter att utvecklas som en oberoende affärsenhet inom Flügger-koncernen.
Målsättningen med samriskföretaget är att stärka expansionen på marknaderna i Belarus, Ryssland, Ukraina, Baltikum och Finland. Införlivandet av Eskaro i Flügger-koncernen möjliggör en mer aggressiv och djärvare utveckling i framtiden.
De kommande projekten är ambitiösa och omfattar återuppbyggnad och utbyggnad av produktionsanläggningar för att öka kapaciteten, byggande av en färgfabrik i Rostov-regionen, etablering av nya logistikcentra och ibruktagning av nya produktutvecklingsprocesser.


Flügger group A/S.

  • Grundare Daniel Flügger, 1783 i Hamburg.
  • Företagets omsättning är 250 miljoner euro per år. Flügger group är ledare inom kommersiella och byggnadsfärger i Norden.
  • 6 produktionsanläggningar i Danmark, Sverige, Polen och Kina. Tillverkar färger, spackel, dekorationsmaterial, tapeter, väggbeläggningar och målningsverktyg.
  • Över 500 egna och franchisebutiker med omfattande täckning i Norden.
  • 1 480 anställda.• Börsnoterat sedan 1983.

Nyheter