26.01.2015

ISO 14001

Marraskuussa 2014 suoritetussa tarkastuksessa vahvistettiin, että osakeyhtiö (IOOO) "Condor" täyttää voimassa olevassa standardissa STB ISO 14001-2005 "Ympäristöjärjestelmät. Vaatimukset ja käyttöohjeet" ympäristö¬ystävälliselle johtamiselle asetetut vaatimukset. Siten yritykselle myönnettiin ympäristösertifikaatti. Tuotteet merkitään ympäristömerkillä, joka osoittaa ettei yritys aiheuta toiminnallaan vahinkoa ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
1
Ympäristösertifikaatti tarkoittaa, että IOOO "Condor" yrittää vähentää tuotantonsa ympäristövaikutusta käyttämällä raaka-aineita maksimaalisen tehokkaasti ja kierrättämällä niitä, lajittelemalla jätteet ja ottamalla ne asianmukaisella tavalla talteen.
Standardin STB ISO 14001-2005 mukaisen ympäristösertifikaatin hankinta edellyttää, että yritys on ottanut käyttöön ympäristöystävälliset menettelytavat ja noudattaa niitä toiminnassaan, parantaa jatkuvasti ympäristöjärjestelmäänsä ja tekee parhaansa estääkseen ympäristölle haitalliset vaikutukset.
Yritys ja sen työntekijät ottavat asiakseen varmistaa ympäristön puhtauden ja luonnonvarojen parhaan mahdollisen käytön.


2