18.04.2013

Eskaro tehase avamine Odessas

18 aprillil 2013a. toimub Odessas Eskaro Group AB värvitehase pidulik avamine. Investeeringud tehase esimesse etappi olid kokku 8 miljonit € . Sisseseaded uues tehases on pärit ülemaailmse tuntusega firmast ABB France.Uus tehas võimaldab toota laias sortimendis värve, lakke, liime, pahtleid jt. ehitusmaterjale. Tehase tootmisvõimusus on 16 tuhat tonni aastas (ühes vahetuses).

Uue tehase ehitamisel pöörasime erilist tähelepanu keskkonnasõbralikkusele. Asukoht Odessas sai valitud seoses sellega, et vähendada suurte kaubaveoste (toorained, pakendid, valmistoodang) transportimist, mis omakorda vähendab heitgaaside kogust. Tehas vastab kõikidele CSR nõudmistele: tootmissedamed ja – tehnoloogiad on kaasaegsed ja ehitatud lähtuvalt ökoloogiliste toodete valmistamisnõuetest. Toorainena kasutatakse Odessa tehases ainult ökoloogiliselt puhast tooret, millest enamus tuleb Euroopa riikidest. Kogu tehases on kasutusel efektiivne filtrite süsteem, mis tagab puhta, ilma lõhna või tolmuta, õhu. Tehase territoorimil on oma puurkaev (128m sügav) kust võetakse kogu tootmiseks ja teeninduseks vajalik vesi. Vett korduvkasutatakse.

Tehas on täielikult automatiseeritud, olles sellega üks esinduslikemaid tehaseid mitte üksnes Eskaro Group AB tehaste hulgas, vaid kogu Ukraina keemiatööstuses. Piisab viiest spetsialistist, et juhtida kõiki protsesse tehases: tootmine, säästlik energiakasutus, puhastus, ohutust jne. Isegi valmistoodangu ladustamine kuuekorruselistele riiulitele on korraldatud arvutite poolt.

Tehases on 3 tootmisliini, mis võimaldavad tooteid villida kõikidesse erinevatesse pakenditesse. Villimisliinide pesemiseks kasutatud vesi läbib puhastusseadmed ja suunatakse tagasi tootmisprotsessi. Vaid väike osa jäätmeid vajab utiliseerimist ja seda korraldab spetsiaalne jäätmekäitlusfirma.

Tehase tähtsaimaks osaks on labor, mis on osa Eskaro Group AB teadus- ning uurimiskeskusest. Laboril on kaks peamist ülesannet: 1) uuringud uute toodete väljatöötamisel ja uute toorainete kasutuselevõtul 2) kontroll igas tootmisetapis alates toorainest kuni taara utiliseerimiseni

Stabiilne kvaliteet – see on Eskaro Group AB tööstiil!

Tehas on ehitatud suurte arenguplaanidega, tootmisvõimsust saab tõsta kuni 30 tuhande tonnini aastas, töötades seejuures vaid ühes vahetuses. Plaanis on juurde ehitada lao- ja administratiivhoone.

Maailm muutub, kui tahame seda muuta. Must-valgest saab värviline, kui asi käsile võtta. Teeme kõik selleks, et loodusest tulenev värvide harmoonia oleks kättesaadav igaühele, kes soovib oma elu värvikamaks muuta!

Uudised