Eskaro

Життя повне фарб!

Елітні матеріали для професіоналів.

Місія бренду Eskaro спрямована на естетичне і моральне задоволення споживачів. Життя сповнене фарбами! Чи кольорами? "Колір" і "фарба" - слова дуже близькі за змістом. Ми наповнимо ваше життя кольорами, запозиченими у живої природи. Допоможемо у створенні комфортних умов життя і роботи. І нехай радість прийде у ваш будинок!

Нерозривний зв'язок людини одночасно з природою і прогресом, визначила концепцію бренду Eskaro.

Ототожнення з природою - краса, чистота, відродження Відображення сучасного стилю - лаконічність, світло, комфорт Оновлення життя – особистість людини, багатогранність, перевтілення

Знак логотипу Eskaro - символізує квітка, яка розкривається. Бутон квітки - передвісник народження нової краси. У ньому втілена філософія безперервного оновлення життя.

Графіка логотипу підкреслює багатогранність життя. За лаконічними формами приховані широкі можливості виразити свою творчу індивідуальність.

Елементи знаку можна комбінувати в ряд символів і понять, що відбивають смислову концепцію бренду Eskaro.

 • Чотири стихії природи

  Бутон квітки - Вогонь
  Листя - Земля
  Метелик - Повітря
  Риба - Вода
 • Чотири життєствердні кольори і зміна пори року

  Зелений - Весна
  Червоний - Літо
  Жовтий - Осінь
  Блакитний - Зима

Жизнь полна красок!

Элитные материалы для профессионалов.

Миссия бренда Eskaro направлена на эстетическое и моральное удовлетворение потребителей. Жизнь полна красок! Или цветов? «Цвет» и «цветок» - слова однокоренные и близкие по смыслу. Мы наполним вашу жизнь цветами, заимствованными у живой природы. Поможем в создании комфортных условий жизни и работы. И пусть радость придет в ваш дом!

Неразрывная связь человека одновременно с природой и прогрессом, определила концепцию бренда Eskaro.

Отождествление с природой - красота, чистота, возрождение. Отражение современного стиля - лаконичность, свет, комфорт. Обновление жизни - личность, многогранность, перевоплощение.

Знак логотипа Eskaro – символизирует раскрывающийся цветок. Бутон цветка – предвестник рождения новой красоты. В нём скрыта философия беспрерывного обновления жизни.

Графика логотипа подчёркивает многогранность жизни. За лаконичными формами скрыты широкие возможности выразить свою творческую индивидуальность.

Элементы знака можно комбинировать в ряд символов и понятий, отражающих смысловую концепцию бренда Eskaro.

 • Жизнь полна красок!

  Бутон цветка - Огонь
  Лист - Земля
  Бабочка - Воздух
  Рыба - Вода
 • Четыре жизнеутверждающих цвета и смена времён года

  Зелёный - Весна
  Красный - Лето
  Жёлтый - Осень
  Голубой - Зима

Новини